CytoTrack har modtaget en stor bevilling fra EU og søger supplerende finansiering

(English version below)

Derfor åbner vi op for udvidelse af ejerkredsen med en eller flere private investorer i juni/juli 2019.

Nye investorer inviteres med i CytoTrack-projektets næste fase for at tilføre supplerende finansiering i forbindelse med det EU finansierede kliniske studium. Dette skal sikre gennemførelsen af studiet samt forberede valideringsprocessen, der i sidste ende fører frem til markedsintroduktionen på det kliniske marked i 2023.

13 millioner fra EU

CytoTrack modtog i september 2018 en bevilling fra EU på 13 mill. kr. til gennemførelse et 3-årigt klinisk studium (CytoPRO). Her skal CytoTrack-teknologien afprøves på 250 cancerpatienter fra tre lande. Resultatet af projektet vil være en klinisk validering af teknologien, herunder en videnskabelig redegørelse for, hvordan de analysedata, som CytoTrack-teknologien giver, har afgørende positiv betydning for behandlingen af cancerpatienter i fremtiden. Det er af afgørende betydning for CytoTrack som virksomhed, at vi har fået mulighed for at gennemføre et så stort og omfattede klinisk studium. EU-bevillingen dækker 70% af de direkte omkostninger ved projektet samt et mindre overhead, og CytoTrack skal i forbindelse med projektet selv finansiere 2,5 mill. kr. Derudover har vi udfærdiget en realistisk plan for at bringe teknologien frem til markedsintroduktion i 2023. I den forbindelse er der behov for en finansiering på yderligere 2,5 mill. kr. til regulatorisk validering og promotion.

CytoPRO (Klinisk studium)

CytoTrack har modtaget bevillingen sammen med et af de største og mest anerkendte onkologihospitaler i Europa, Erasmus Medical Center i Rotterdam, Holland. Den øverste ansvarlige professor Stefan Sleijfer er overbevist om CytoTracks teknologiske potentiale, og han ønsker at teste teknologien på en stor patientgruppe. Projektgruppen omfatter desuden professor Ismail Gögenur fra Køge Sygehus - og professor Anna Fabisiewicz fra Maria-Sklodowska Curie Cancer Center i Warszawa, Polen, som begge vil teste teknologien på patienter. Projektet opstartes pr. maj 2019, og vil løbe i tre år.

Nuværende ejerkreds

CytoTrack A/S er ejet af de tre stiftere, Tom Hede Markussen, Lars Ulrik Nielsen og Christian Caspersen. Disse er også ejere af ingeniørvirksomheden 2C A/S. Ejerkredsen er indstillet på at udvide aktiekapitalen med det formål at tilvejebringe supplerende kapital, der kan bringe CytoTracks projekt frem til succes, sikre en tilfredsstillende forrentning og afkast af investeringen.

Exit-plan

Der er opstillet en exit-plan, hvor selskabet eller teknologien vil blive afsat/liciteret til en af de store internationale virksomheder for medicinsk diagnoseudstyr, og dialogen med de vigtigste potentielle samarbejdspartnere/aftagere er allerede initieret. Det forventes, at der vil blive indgået en aftale om afståelse eller licitering indenfor perioden 2022-2024, hvor resultater fra det kliniske studium vil blive offentliggjort. I den forbindelse vil investorer kunne forvente at gøre et profitabelt exit.

 

Tom Hede Markussen, CEO
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mobil: (+45) 2221 2291 

 

CytoTrack seeks additional funding after receiving substantial EU grant

One or more investors invited to join owners in June/July 2019

New investors will be invited to provide additional funding to support the next phase of CytoTrack’s development. The funding will be used to implement our forthcoming clinical trial and prepare documentation to validate our CT11™ instrument, a process which will lead to clinical market introduction in 2023.

DKK 13 million grant from the European Union

In September 2018 CytoTrack received a DKK 13 million grant from the European Union for completion of a 3-year clinical trial (CytoPRO) where CytoTrack technology will be tested on 250 cancer patients from three countries. The project will result in clinical validation of the technology including a scientific explanation of how data provided by CytoTrack technology can offer critical insight to guide the treatment of cancer patients in future. It is vital for CytoTrack’s market success that we carry out such a large and extensive clinical study. The EU grant covers 70% of the direct costs of the project plus certain overheads, and CytoTrack will finance a further DKK2.5 million. We are planning market entry by 2023 and in order for us to achieve this, a further DKK 2.5 million is required for essential regulatory validation and promotion.

CytoPRO (clinical study)

CytoTrack has received the grant in association with one of the largest and most recognized oncology hospitals in Europe, the Erasmus Medical Center in Rotterdam, The Netherlands. Prof. Stefan Sleijfer, the senior professor in charge of the unit is convinced of CytoTrack's technological potential and is ready to test the technology on a large patient group. The project group also includes Professor Ismail Gögenur from Køge Hospital - and Professor Anna Fabisiewicz of the Maria-Sklodowska Curie Cancer Center in Warsaw, Poland, both will also test the technology on patients. The project will start by May 2019 and will last for three years.

Current owners

CytoTrack A / S is owned by the three founders, Tom Hede Markussen, Lars Ulrik Nielsen and Christian Caspersen, who also founded the specialist engineering company 2C A / S. The owners are committed to expanding the shares and injecting additional capital to ensure CytoTrack's success and providing a satisfactory return on investment. 

Exit plan

An exit plan has been established in which the company or technology will be sold or licensed to one of the major international medical diagnostic equipment companies. Dialogue with the most important potential partners and buyers has already been initiated. It is expected that an agreement will be entered into for termination or tendering within the period 2022-2024, where results from the clinical study will be published. In this context, investors can expect to make a profitable exit.

 

Tom Hede Markussen, CEO
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mobil: (+45) 2221 2291